Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody


150 zł
przelewem na Twoje Konto Osobiste za otwarcie konta i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem warunków Promocji
oraz do:
150 zł
na zakupy do wybranej sieci sklepów i to Ty wybierzesz, do której:
kody można wykorzystać
w sklepach stacjonarnych
oraz sklepie internetowym
http://www2.hm.com/pl
kody można wykorzystać
w sklepach stacjonarnych
oraz sklepie internetowym
http://www.decathlon.pl
kody można wykorzystać
w sklepach stacjonarnych
Lista ponad 2800 sklepów >>
http://www.biedronka.pl/pl/sklepy
Promocja „Zyskowne konto” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 8 lipca 2018 r. Sprawdź Regulamin Promocji „Zyskowne konto”.
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI
I WYBIERZ SKLEP
Rejestracji można
dokonać do
08.07.2018
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
ONLINE
Wniosek o otworzenie
Konta Osobistego
można składać do dnia
08.07.2018
ZALOGUJ SIĘ DO
BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Pl@net lub do aplikacji
mobilnej GOmobile.
Pierwszego logowania można
dokonać do
25.07.2018
REALIZUJ TRANSAKCJE KARTĄ
ORAZ AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
W każdym z 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia pierwszego
logowania do Pl@net lub Gomobile, dokonaj transakcji bezgotówkowych kartą za min. 300 zł oraz co najmniej 1 przelewu w Planet lub aplikacji GOmobile i zapewnij Wpływy na kwotę min. 1000 zł.
Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas i nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz kody?
Przelew w wysokości 50 zł otrzymasz za otwarcie Konta Osobistego i pierwsze logowanie do Bankowości elektronicznej. Nagroda zostanie wypłacona do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymasz informację o przyznaniu nagrody.

SMS z kodem na 50 zł (do realizacji w wybranej sieci sklepów) otrzymasz każdego 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zostały spełnione warunki promocji. Możesz otrzymać maksymalnie 3 kody.

Ponadto przelew w wysokości 100 zł otrzymasz jeżeli w każdym z miesięcy, w którym spełnisz warunki do otrzymania nagród 2-4, dodatkowo dokonasz Wpływów na kwotę min. 1000 zł. Nagroda zostanie wypłacona do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymasz informację o przyznaniu nagrody.
Zobacz na przykładzie:
Wystarczy otworzyć Konto Osobiste, w trzech kolejnych miesiącach korzystać z konta, a otrzymasz nawet 300 zł na zakupy!
Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Zyskowne konto”?

Potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Zyskowne konto”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy mogę otrzymać nagrody u różnych partnerów Promocji?

Zgodnie z Regulaminem Promocji „Zyskowne konto” już podczas przystępowania do promocji musisz podjąć decyzję o wyborze sieci sklepów. Później zmiana nie będzie możliwa.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Zyskowne konto”: kontakt@zyskownekonto.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Zyskowne konto” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem „Zyskowne konto” każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Ile wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości 300 zł (do 150 zł przelewem na Konto Osobiste i max. 3 kody po 50 złotych). W tym celu należy spełnić wszystkie warunki wymagane Regulaminem Promocji „Zyskowne konto”.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Zyskowne konto” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „Zyskowne konto” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@zyskownekonto.pl. Informacje o promocji „Zyskowne konto”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.zyskownekonto.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Otrzymanie Nagród o łącznej wartości 300 zł (do 150 zł przelewem na Konto Osobiste i max. 3 kody po 50 złotych w formie kodów do wyboru przez Uczestnika):
  • Decathlon do wykorzystania online w sklepie internetowym Decathlon dostępnym na stronie na www.decathlon.pl i w sklepach stacjonarnych Decathlon w Polsce i w Europie, z wyjątkiem Rosji ważna do dnia 31 marca 2020 roku albo
  • H&M do wykorzystania online w sklepie internetowym H&M dostępnym na stronie na http://www2.hm.com/pl_pl i w sklepach stacjonarnych H&M na terenie Polski, ważna do dnia 31 marca 2020 roku albo
  • Jerónimo Martins Polska S.A. do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Biedronka ważna do dnia 31 marca 2019 roku. Lista sklepów dostępna na http://www.biedronka.pl/pl/sklepy
w ramach Promocji „Zyskowne konto” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.zyskownekonto.pl w okresie od dnia 18.06.2018 r. do dnia 08.07.2018 r.,
(ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji,
(iii) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Optymalne („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Zyskowne konto” („Regulamin”) oraz zalogowania się do bankowości elektronicznej (Pl@net lub za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile) w terminie od 18.06.2018 r. do 25.07.2018 r.
(iv) wykonania określonych w Regulaminie Promocji transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do ww. Konta o łącznej wartości minimum 300 zł oraz minimum jednego przelewu środków z tego Konta za pośrednictwem Bankowości elektronicznej (Pl@net lub GOmobile) w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym Uczestnik zalogował się do Bankowości elektronicznej pierwszy raz.
(v) otrzymania określonych w Regulaminie Promocji Wpływów na kwotę min. 1000 zł w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym Uczestnik zalogował się do Bankowości elektronicznej pierwszy raz.
(vi) posiadania Konta Osobistego i karty do tego konta na dzień wydania nagrody.
Promocja „Zyskowne konto” obowiązuje od dnia 18.06.2018 r. do dnia 08.07.2018 r. (termin zgłoszenia do Promocji).

Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Zyskowne konto” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony). Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).